Något som senare tid har uppmärksammats är att bakning inte nödvändigtvis är riskfritt och att gott inte alltid är bra. Vi pratar inte om olyckor i köket, utan vi pratar om de ingredienser som ibland inte borde finnas men ändå dyker upp. Anledningen att det har uppmärksammats särskilt mycket på senare tid är den växande trenden med färgglad garnityr på allahanda bakverk. Och då denna sorts garnityr i många fall innehåller azofärgämnen. Med växande medvetenhet om att saker som ser bra ut kan leda till enorma problem har många kommit att ifrågasätta den del av bakning som är mer estetisk än funktionell.

Men finns det anledning att vara orolig för garnityr? Inte nödvändigtvis. I takt med att medvetenheten ökar så blir det färre och färre leverantörer som väljer att ta in den sorts färgmedel och bakhjälpmedel som är problematiska. Däremot kan man inte helt och hållet frånsäga sig ansvaret, särskilt inte när man har att göra med saker som kanske kommer att ätas av barn, som av naturliga skäl är mer lättpåverkade.

Tyvärr finns det inget enkelt knep som gör att man slipper komma i kontakt med dessa problematiska tillsats. De finns helt enkelt på för många olika platser. Vad man får göra är att alltid anstränga sig för att köpa den sorts produkter som är beprövad. Är man osäker så är det alltid ett varningstecken om en produkt har onaturligt starka färger. På den positiva sidan så leder allt detta till ökad medvetenhet i bakningen, vilket alltid är en bra sak på sikt.